Kindcentrum STip

Ons onderwijs

Ons onderwijs kenmerkt zich door de aandacht die we hebben voor het kind, de ontwikkeling van het kind en de interesses en belevingswereld van het kind. Dit uit zich in ontwikkelingsgericht onderwijs, met ruimte voor spel en onderzoek, zowel in de eigen klas als buiten de klas.

OGO, Ontwikkelingsgericht onderwijs Op Kindcentrum STip werken we met ontwikkelingsgericht onderwijs. Hierbij laten we kinderen van en met elkaar leren.
Verder lezen

Inclusief onderwijs Wij zien een toekomst voor ons waarin kinderen mét en zonder behoefte aan ondersteuning vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school kunnen.
Verder lezen

Kindgericht onderwijs Binnen kindcentrum STip streven we naar inspirerend, toekomst- en kindgericht onderwijs. Wij realiseren dit door te denken vanuit basisgroepen.
Verder lezen

Kindontwikkeling Onderwijs draait niet alleen om het leren van feiten. Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen leren omgaan met onzekerheden, bronnen bestuderen en leren inschatten wat die waard zijn.
Verder lezen

Pedagogisch aanbod Ons team bekijkt de individueel behoeftes van kinderen. Het aanbod wordt hierop afgestemd.
Verder lezen