Kindcentrum STip

Ziekmelden en verlof

Op ons kindcentrum gebruiken wij ISY (onderwijs) en Konnect (opvang) om oudercommunicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Via deze twee programma's (apps) zijn we onderling snel in verbinding. UIteraard is echt contact en ontmoeting altijd mogelijk en zeer gewenst.

Afmelden

Bij ziekte of andere omstandigheden vragen wij jullie om je kind via absenties in ISY bij ons af te melden.  Zo krijgen wij een duidelijk overzicht wie er eventueel niet aanwezig is en de reden waarom. Lukt dit niet dan aub vóór 08:15 telefonisch aan ons doorgeven.

We ontvangen graag van tevoren een bericht als kinderen onder schooltijd naar de dokter of tandarts moeten. Dit kan ook via ISY absenties. Klik dan op de button Verlof aanvragen.

Als een dokters- of tandartsbezoek onder schooltijd moet plaatsvinden, is het de bedoeling dat je als ouder zelf je kind(eren) van school komt halen.

Knipsel.JPG
Knipsel1.JPG

Verlof  

Voor alle informatie over (het aanvragen van) extra verlof, verwijzen we graag naar de informatie in onze schoolgids. 

Bekijk de schoolgids

Download het verlofformulier

Mocht het verzoek bij een geldige reden passen, verzoeken we om minimaal 14 dagen voorafgaand aan de vrije dag, het verlofformulier in te leveren op school of digitaal te verzenden naar info@kcstip.nl.