Kindcentrum STip

Privacy en AVG

Vanaf het moment dat je als ouder je kind aanmeldt bij een van de Dynamiek-scholen, start er een uitwisseling van persoonlijke gegevens van zowel ouder als kind. De wetgeving schrijft voor dat er zorgvuldig met deze gegevens dient te worden omgegaan.

De scholen van Dynamiek bieden kwalitatief goed onderwijs aan. Daarbij worden steeds meer digitale leer-, administratie-, en communicatiemiddelen gebruikt. Bij dat gebruik kunnen privacygevoelige gegevens worden uitgewisseld.

AVG

De nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt en sinds 25 mei 2018 van kracht is, regelt dat die groeiende stroom van privacygevoelige gegevens op een veilige manier behandeld wordt. Dynamiek Scholengroep heeft een passend Informatie Beveiliging en Privacy beleid en een Privacyreglement ontwikkeld dat aansluit bij de AVG. Dit Privacyreglement kan op deze pagina gedownload worden. Daarna is ook bijlage C – Privacyverklaring voor schoolgegevens van kinderen hier te vinden.

Toestemming

Als ouder is het van belang dat je erop kunt vertrouwen dat Dynamiek de privacy van jou en je kind goed beschermt. Dat houdt in dat wij alleen echt benodigde gegevens van je vragen en duidelijk aangeven wat wij met de gegevens doen. Voor het gebruik van de gegevens wordt ook toestemming gevraagd. Dat geldt zeker voor het gebruik van foto’s en video’s. Deze toestemming wordt jaarlijks herhaald en je hebt het recht als ouder om deze elk moment weer in te trekken. Via de toestemmingsmodule op Konnect kun je aangeven of je wel of geen toestemming verleent voor het gebruik van gegevens, foto’s, etc. 

Privacymaatregelen

Scholengroep Dynamiek zorgt ervoor dat er verwerkersovereenkomsten zijn met de aanbieders van leerprogramma’s waar scholen gebruik van maken. Daarnaast worden de gebruikte computers, de digitale leermiddelen en de ict-infrastructuur goed beveiligd. Alle medewerkers van Dynamiek hebben voldoende kennis om het privacybeleid en de AVG goed te kunnen uitvoeren. Scholengroep Dynamiek heeft een externe functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld in de persoon van Theo Kusters van Privacycollectief volgens de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de FG vind je hier en via het Nederlands Genootschap voor de Functionaris voor de Gegevensbescherming, het NGFG. 

Cookies

Op de websites van Dynamiek worden uitsluitend functionele cookies gebruikt waarin alle gegevens geanonimiseerd worden verwerkt. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op je computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we ervoor dat de website goed en functioneel werkt. Wij gebruiken géén tracking cookies. Wanneer je onze website bezoekt laden we alleen maar functionele cookies in en worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. Daarom hebben wij geen cookiebanner. Een tip om informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser te verwijderen kun je hier vinden.

Mocht je vragen hebben, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@dynamiek.nu