Kindcentrum STip

Ouderportaal

Op KC STip gebruiken wij ISY om ouderbetrokkenheid en oudercommunicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Welkom STipouder, doe mee!  

Wij betrekken de ouders van onze kinderen op diverse manieren bij het kindcentrum en het onderwijs. Wij vinden het namelijk belangrijk dat er goede contacten zijn tussen ouders en school, dat ouders betrokken zijn en dat ze meedenken. Het is voor het kind belangrijk dat je als ouder interesse toont in wat er op school gebeurt.  

ISY

Bij kindcentrum STip werken we met ISY. Alle ouders en verzorgers kunnen hierop met hun eigen code inloggen. Op ISY staan zowel algemene -schoolbrede - berichten als berichten op groepsniveau. Het is dus belangrijk om er regelmatig op te kijken. Daarnaast wordt ISY ook gebruikt voor de aanvraag van opvangdelen bij ’t Nest. Het voordeel is dat het een gesloten systeem is, waar verder niemand bij kan die geen code heeft.  

Log in op ISY

Mijnrapportfolio

Om de ontwikkeling van ieder kind volledig en actueel in beeld te brengen maken wij gebruik van Mijnrapportfolio. Dit platform maakt het mogelijk om onderling te communiceren tussen ouder, school en kind. Zo ontstaat er voor ieder kind een eigen ontwikkel- en presentatieportfolio. Hierin kunnen de ouders de bezigheden, groei en ontwikkeling van hun kind(eren) op de voet volgen.

Log in op Mijnrapportfolio