Kindcentrum STip

Kindontwikkeling

We leven in een snel veranderende wereld. Onze visie is dat onderwijs niet alleen draait om het leren van feiten. We vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met onzekerheden, bronnen bestuderen en leren inschatten wat die waard zijn. We leren kinderen reflecteren en kritisch denken. Ze leren hoe ze hun kennis, talenten en vaardigheden in kunnen zetten en deze voortdurend kunnen ontwikkelen. 

Zo leren kinderen onafhankelijk en creatief denken, zelf oplossingen te zoeken en geloven in eigen mogelijkheden. De ultieme opbrengst is dat kinderen gelukkig zijn, creatieve zelfsturende mensen worden die zichzelf doelen stellen en moeite doen om die doelen te halen. Kinderen die bovendien verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, hun omgeving en hun rol in de maatschappij van de toekomst. Kinderen ontmoeten hier de wereld en maken samen de wereld.

Waar we voor gaan? Dat elk kind dat afscheid neemt van KC STip, een fijne en warme tijd heeft ervaren met persoonlijke aandacht van de teamleden. Ieder kind heeft geleerd zichzelf te sturen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ontwikkeling, anderen en zijn omgeving. Kwaliteiten die een leven lang van onschatbare waarde zijn.

Meer over kindgericht onderwijs

"Kinderen leren op school veel meer dan alleen theorie. Omgaan met klasgenootjes, samen spelen, naar elkaar luisteren en van elkaar leren: juist dat sociaal-emotionele aspect is superbelangrijk bij de ontwikkeling van een kind."