Kindcentrum STip

Nieuw op STip?

Welkom op kindcentrum STip!

Welkom op de website van kindcentrum STip! Misschien heb je al wat gehoord over STip via vrienden of kennissen, misschien is alles helemaal nieuw. Wat je situatie ook is, wij vertellen je graag meer over ons kindcentrum en ons onderwijs/opvang! 

Kom gerust eens langs! 

Wil je graag een kijkje komen nemen bij ons kindcentrum? Je bent van harte uitgenodigd! We geven je graag een rondleiding en we maken als team, samen met de kinderen, graag tijd vrij om ons kindcentrum te laten zien. Tot snel!

Jouw kind aanmelden

In december/januari ontvangen alle ouders een uitnodiging van de gemeente om hun kind(eren) te komen aanmelden voor het eerstvolgend schooljaar. Dit geldt niet voor kinderen die al bij STip naar de peuterspeelzaal gaan, zij zijn al automatisch aangemeld. Deze brief van de gemeente is wel van belang voor ouders die hun kinderen geen gebruik laten maken van ons peuterprogramma.  

Kinderen mogen de dag na hun vierde verjaardag starten in groep 1. Voor kinderen die vlak voor de zomervakantie vier worden wordt in overleg gekeken welk startmoment het handigst is. Vaak is het wenselijker om in die situatie pas in het nieuwe schooljaar te starten. Kinderen die in september vier worden mogen in de regel, uiteraard in overleg, vanaf de eerste schooldag starten.

Bekijk voor meer informatie onze schoolgids.

Nieuwe kleuter aanmelden