Kindcentrum STip

Missie en visie

STip staat voor: Swolgen Tienray ieders plek.

We dagen onze kinderen uit om samen en in vertrouwen eigen talenten en kwaliteiten te ontdekken en ontwikkelen. Samen zorgen we dat kinderen hun eigen ontwikkelroute kunnen volgen, toewerkend naar hun eigen STippen op de horizon. 

Waarom? De wereld om ons heen verandert snel en is soms onvoorspelbaar. Wij willen kinderen hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Dit doen we door de kinderen - naarmate ze ouder worden - een steeds groter aandeel te geven in hun eigen keuzes en ontwikkeling. We dagen de kinderen uit om zich breed te ontwikkelen, nieuwsgierig te zijn en de wereld te ontdekken met een open houding. 

Met ons ontwikkelingsgericht aanbod ( 2 t/m 12 jaar) gaan we voor een mooie balans tussen een krachtig basisaanbod van kennis en strategieën via instructie aan de ene kant en samen ontdekken, onderzoeken en ontwerpen vanuit eigenaarschap van het kind aan de andere kant. 

Startblokken en Basisontwikkeling

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

Afbeelding1.jpg

Bekijk ons Koersfilmpje inclusief onze kindbeloften:

Wat deze beloften betekenen voor:

Het kind

Ieder kind wordt begeleid bij het ontdekken van eigen kwaliteiten en oefent met steeds meer verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. De leerdoelen en -niveaus zijn leidend. Om deze te bereiken werken de kinderen in allerlei verschillende groepen aan eigen gestelde onderzoeksvragen en ontwikkeldoelen.

Meer lezen

Ons onderwijs

Onderwijs moet passend en uitdagend zijn voor alle kinderen. Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) helpt ons hierbij. Zo sluiten we aan bij de talenten en onderwijsbehoeften van de leerlingen. In basislokalen beginnen en eindigen we de dag, de overige lestijd worden alle lokalen, ruimtes en gebieden binnen én buiten de school gebruikt door alle kinderen van jong tot oud.

Meer lezen

Het team

Ieder teamlid kent zijn of haar kwaliteiten en samen benutten we deze. Onze teamleden werken vanuit een begeleidende en coachende rol, waarin we durven los te laten en vertrouwen geven aan de kinderen. We werken intensief samen op basisgroepsniveau én op schoolniveau. We blijven werken aan onze eigen ontwikkeling, want dat is volgens ons de sleutel tot het beste onderwijs.  

Meer lezen