Kindcentrum STip

Onze kinderopvang

Een integraal kindcentrum (IKC) is één plek waar iedereen samen werkt vanuit één collectieve ambitie door hetzelfde team. Bij Kindcentrum STip streven we ernaar om kinderen vanaf 2 tot 12 jaar in één doorgaande lijn te gaan volgen en te begeleiden.

Een kindcentrum biedt peuterprogramma (2 tot 4 jaar), dagopvang (2 tot 4 jaar), voorschoolse- buitenschoolse- , vakantie-opvang en onderwijs. Daarnaast bijvoorbeeld ook vrijetijds-, sport- en culturele activiteiten afgestemd op de behoeften van de kinderen. 

Samen onderzoeken we op welke wijze het voor ons mogelijk is om vorm te geven aan het IKC dat bij ons past. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regelmatige aanwezigheid van verschillende (vak)specialisten voor kunst, sport, muziek en techniek. Hierbij werken wij samen met lokale verenigingen en Sport aan de Maas. Tevens bieden we een vernieuwend naschools aanbod aan: Jibbie, waarbij kinderen 's middags structureel extra activiteiten aangeboden krijgen. Voor meer informatie en inschrijven, klik hier. Er worden ook activiteiten aangeboden die voor alle kinderen toegankelijk zijn  (ook wanneer ze geen gebruik maken van onze opvang).

 

.

Zo kunnen kinderen zich binnen en buiten schooltijd in de volle breedte ontwikkelen. Ouders en verzorgers kunnen zowel van het onderwijs als van de kinderopvang gebruikmaken, maar ook voor één van beide voorzieningen kiezen. Het grote voordeel van een kindcentrum is dat je kind de gehele dag wordt opgevangen door één vast team van medewerkers op één locatie. Voor kinderen betekent dit dat het aanbod geheel wordt afgestemd op hun eigen behoeftes, met vertrouwde gezichten.  

Met goed geschoolde pedagogische medewerkers zorgen we voor professionele opvang, begeleiding en activiteiten die aansluiten bij de ontwikkelingsfasen en interesses van jullie kind, in jullie buurt. Op die manier bieden wij ze de gelegenheid, in een veilige en vertrouwde omgeving een sociaal netwerk op te bouwen, waarvan zij hun leven lang plezier hebben.

Klik hier voor de website van 't Nest

Klik hier voor de opvangmogelijkheden van STip