Kindcentrum STip

Klachtenregeling

Vertrouwenspersoon  

De schoolcontactpersoon is er voor iedereen die met de school te maken heeft. Daardoor kunnen leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook onderwijsondersteunend personeel en stagiaires terecht bij de schoolcontactpersoon wanneer dat nodig is. Daarnaast kan het bestuur indien nodig de externe vertrouwenspersoon inschakelen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en gesprekken met deze personen zijn strikt vertrouwelijk.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de website van Dynamiek Scholengroep.

Vertrouwenspersoon Dynamiek

Klachtenregeling

We doen ons best om een sfeer te creƫren waarin het bespreken van vervelende gebeurtenissen en fouten mogelijk is, waardoor er snel een oplossing gevonden wordt die voor alle partijen acceptabel is. De meeste klachten/ontevredenheid kunnen zo in onderling overleg op school al goed opgelost worden.

We nodigen je dan ook uit om bij klachten/ontevredenheid eerst de leerkracht van je kind of de directeur aan te spreken. We houden de lijnen graag zo kort mogelijk. Door transparant en met respect met elkaar in gesprek te gaan over vragen, problemen en meningsverschillen komen we er samen vast wel uit.

Kom je er op schoolniveau toch niet samen uit, dan kun je met een klacht terecht bij het bovenschoolse bevoegd gezag van Dynamiek Scholengroep. 

Klachtenregeling Dynamiek