Kindcentrum STip

Kindgericht onderwijs

Binnen kindcentrum STip streven we naar inspirerend, toekomst- en kindgericht onderwijs. Wij realiseren dit door in fases het leerstofjaarklassensysteem los te laten en meer te denken vanuit basisgroepen. Zo werken en leren kinderen samen in één leergemeenschap.   

De basisteams bestaan uit kinderen van meerdere leeftijdsgroepen, ingedeeld op niveau. Op deze manier kunnen kinderen goed meedoen aan het onderwijs en wordt het leren interessanter en uitdagender.   

Door te werken in basisteams komen we tegemoet aan onze sterke wens om zo goed mogelijk om te gaan met verschillen tussen kinderen. Kinderen laten zich qua ontwikkeling namelijk niet “vangen” in één groep. Het ene kind is al halverwege groep 2 toe aan lezen, terwijl een ander kind hier pas in groep 3 klaar voor is. Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften vraagt om flexibele groeperingsvormen. En daar is werken in basisteams erg geschikt voor!

Daarnaast kent werken in basisgroepen nog meer voordelen. De leerkracht wordt meer begeleider en coach en in wisselende leergroepen wordt het onderwijs afgestemd op de individuele leerbehoeften van de kinderen. "Mijn klas" maakt plaats voor "onze kinderen" en de verantwoordelijkheid voor deze kinderen wordt gedeeld.   

Alle doelstellingen die een kind in het basisonderwijs moet halen komen ruimschoots aan bod in een schooljaar. En voor ieder kind maken we een vertaling op maat. In MijnRapportfolio leggen kinderen en teamleden vervolgens vast hoe doelen bereikt worden en is de ontwikkeling van het kind te volgen.

Meer over ontwikkelingsgericht onderwijs