Organisatie


Naar de schoolgids index


Kindcentrum STip​

KC STip  
Molenstraat 39
5866 AA Swolgen
Telefoon: 0478 – 691500
E-mail: info@kcstip.nl
Website: www.kcstip.nl
Banknummer: 15.04.03.054
t.n.v. KC STip

Directeur : Ruud Leurs
 

Richting
Onze school is een katholieke school, met dien verstande, dat kinderen met een andere of geen geloofsovertuiging ook van harte welkom zijn. In het lesprogramma wordt rekening gehouden met de verschillende geloofsachtergronden van kinderen. 

 
 

 


Schoolbestuur

Kindcentrum STip is onderdeel van stichting Dynamiek Scholengroep. Dynamiek is verantwoordelijk voor de aansturing van 17 scholen voor primair onderwijs in de gemeente Horst aan de Maas en Venray.
Als bestuursvorm is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.

College van Bestuur: mevrouw Dorien Sommers.
Het College van Bestuur wordt ondersteund door een stafbureau.

 

Raad van Toezicht:

 

Voorzitter is mevrouw Smedts-Spitters.

Leden:

  • de heer G. Zondag
  • mevrouw I. Creemers
  • de heer M. de Veth
  • de heer J. Janssen

Adresgegevens:

Postadres: Postbus 6162, 5960 AD Horst
Telefoonnummer 077-4678020
Bezoekadres: Expeditiestraat 3a, 5961 PX Horst
info@dynamiek.nu
www.dynamiek.nuDownload deze pagina Download de gehele schoolgids