Organisatie


Naar de schoolgids index


Kindcentrum STip​

KC STip  (locatie Tienray)
Bernadettelaan 12
5865 BJ Tienray
Telefoon: 0478 – 691500
E-mail: info@kcstip.nl
Website: www.kcstip.nl
Banknummer: 15.04.03.054
t.n.v. KC STip

Directeur : Ruud Leurs
 

Richting
Onze school is een katholieke school, met dien verstande, dat kinderen met een andere of geen geloofsovertuiging ook van harte welkom zijn. In het lesprogramma wordt rekening gehouden met de verschillende geloofsachtergronden van kinderen. 

 KC STip  (locatie Swolgen)
Jan van Swolgenstraat 44
5866 AV Swolgen
Telefoon: 0478 – 691977
E-mail: info@kcstip.nl
Website: www.kcstip.nl
 

 


Schoolbestuur

Kindcentrum STip is onderdeel van stichting Dynamiek Scholengroep. Dynamiek is verantwoordelijk voor de aansturing van 20 scholen voor primair onderwijs in de gemeente Horst aan de Maas en Venray.
Als bestuursvorm is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.

College van Bestuur: de heer Jos Baggen en mevrouw Karin Albers.
Het College van Bestuur wordt ondersteund door een stafbureau.

Adresgegevens:
Postadres: Postbus 6162, 5960 AD Horst
Telefoonnummer 077-4678020
Bezoekadres: Expeditiestraat 3a, 5961 PX Horst
info@dynamiek.nu
www.dynamiek.nu


Cluster

Dynamiek heeft de scholen verdeeld over 2 clusters namelijk West en Oost. Kindcentrum STip is onderdeel van cluster Oost samen met Megelsheim (Meerlo), St. Anna (Blitterswijck), de Peddepoel (Wanssum), Doolgaard (Horst), Brink (Melderslo), de Bottel (Lottum), de Schakel (Broekhuizenvorst) en de Kameleon (Grubbenvorst).
Er is intensieve en groeiende samenwerking op clusterniveau. Meer en meer worden zaken met elkaar afgestemd. Dit gebeurt zowel op personeelsgebied als op onderwijsinhoudelijk gebied.

Erg belangrijk is de afstemming met betrekking tot Passend Onderwijs. De juiste aandacht en ondersteuning aan ieder kind is een regelmatig terugkerend thema. Waar kunnen de schoollocaties elkaar hierin versterken? Overlegvormen tussen leerkrachten onderling worden gestimuleerd. Er vinden expertisemomenten plaats waarin kennis en vaardigheden tussen de teamleden gedeeld worden. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids