Integraal kindcentrum  (IKC) STip

Wat is een kindcentrum?


Naar de schoolgids index


Een integraal kindcentrum (IKC) is één plek waar iedereen samen werkt vanuit één collectieve ambitie vanuit één team. Op STip streven we ernaar om peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar in één doorgaande lijn te gaan volgen en te begeleiden/ondersteunen!

Een kindcentrum biedt peuterspeelzaalwerk, onderwijs, kinderopvang, maar bijvoorbeeld ook sportactiviteiten afgestemd op de behoeftes van de kinderen. In ons gebouw willen we optimaal gebruik maken van alle mogelijkheden. We ambiëren om met betrokken partijen, aanbieders, ouders maar ook de kinderen te onderzoeken op welke wijze het voor ons mogelijk is om vorm te geven aan de invulling van het IKC dat bij ons past.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan regelmatige aanwezigheid van verschillende (vak-)specialisten voor kunst, sport, muziek en techniek. Hierbij werken wij reeds samen met Cultuurpad, lokale muziekverenigingen en Sport aan de Maas. Kinderen kunnen zich zo binnen en buiten schooltijd in de volle breedte ontwikkelen. Kindcentrum STip streeft hierbij naar een aanbod op maat. Dit betekent dat ouders van kinderopvang en onderwijs samen gebruik kunnen maken, maar ook voor één van beide voorzieningen kunnen kiezen.

Hiervoor zullen we het komende schooljaar samen met kinderopvangorganisatie ’t Nest en een aantal andere partners gaan uitwerken hoe de optimale invulling van het IKC zal gaan worden. Het grote voordeel van een kindcentrum is dat een kind de gehele dag wordt opgevangen door een vast team van medewerkers op één locatie.
Voor kinderen betekent dit dat het aanbod geheel wordt afgestemd op de behoeftes van het kind. STip wil hierbij maatwerk bieden in leerstof, leertijd en leerstijl, zodat er alle ruimte is om talenten optimaal tot bloei te laten komen.

De peuterspeelzaal valt onder kinderopvangorganisatie ’t Nest

Op KCSTip  bieden we vanuit de samenwerking met 't Nest kinderopvangmogelijkheden aan.

Klik hier voor rekenmodule 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids