Leer/ontwikkelomgeving


Naar de schoolgids index


Welke elementen voor eigentijds en kindgericht onderwijs zijn essentieel om onze collectieve ambitie onderwijs te realiseren in onze toekomstige nieuwe leerontwikkelomgeving. We geven een omschrijving per deelgebied: kind, onderwijs en team. 

De afgelopen periode hebben we gebruikt om nog concreter te onderzoeken wat wij voor ons onderwijs nodig hebben in een nieuwe leerontwikkelomgeving. We willen de kinderen laten ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. We spreken in ons nieuwe denken over de nieuwe S(ch)OOOL: Samen ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren.

Hiervoor hebben we een aantal gebouwen bezocht die ons erg geïnspireerd hebben en waarin wij elementen zagen die voor ons essentieel zijn om mee te nemen. We zijn er zeker van dat die aansluiten en passen bij de stappen die we zetten, om het onderwijs verder te transformeren naar eigentijds thematisch onderwijs. Tijdens enkele bezoeken hebben we ook elementen gezien die we zeker niet willen meenemen, voorbeelden van wat, naar onze mening, niet meer past binnen modern onderwijs. Wij zijn trots dat we nu samen in ons nieuwe gebouw zitten, waar we het eigentijdse onderwijs vorm kunnen gaan geven. 

Dit vraagt voor het kind een uitdagend gebouw:

 1. De basislokalen/ruimtes en het centrale middengebied zijn verbonden en vormen één gezamenlijk geheel.
 2. Het is een totaalomgeving waarin ieder teamlid en ieder kind elkaar kent, ontmoet, waardeert en samen leert.
 3. De kinderen en leerkrachten werken flexibel op die plaats die past bij de activiteit/ opdracht van dat moment.
 4. Waarin iedereen iedere dag met voldoening kan afsluiten en uitziet naar een nieuwe volgende ontwikkelstap.
 5. De inrichtings- en aankledingmogelijkheden bieden voldoende (presentatie)ruimte voor kindproducten/ resultaten die gedurende het thema ontstaan. 

Dit vraagt voor het onderwijs een uitdagend gebouw:

 1. 3 basisgroepen (jonge kind, middenbouw en oudere kind), met leergebieden waarin flexplekken zijn gerealiseerd).
  Deze leergebieden zijn allen verbonden met en gericht naar:
 2. Eén centraal, alles samenkomend, middengebied (multifunctioneel: leer/ werk / onderzoek / beleving / viering/ ontmoeting / rust / beweging etc.)
 3. Transparantie van en naar de verschillende leergebieden stimuleert samenwerking met en interesse voor elkaar en stimuleert alweer het groeiproces van het kind.

Dit vraagt voor het team een uitdagend gebouw:

 1. Waar teamleden alle kinderen kunnen ondersteunen vanuit hun kennis en vaardigheden passend bij de behoefte van het kind.
 2. Het middengebied en de aansluitende werklokalen/ruimtes zijn zo gecentreerd dat ontmoeting, gezamenlijkheid en krachtige verbondenheid spontaan ontstaan en vanzelfsprekend zijn.
 3. Met flexibele werk-/rustplekken, in diverse groeperingsvormen. 
 4. Voor en na de onderwijsactiviteiten zijn alle teamleden gezamenlijk in deze omgeving bezig met de voorbereiding en ontwikkeling van activiteiten gericht op het onderwijs aan de kinderen. Dit zal veelal plaatsvinden in de koffiekamer 2.0.
 5. Deze teamomgeving heeft een open karakter en is direct verbonden met het centrale middengebied. 

Download deze pagina Download de gehele schoolgids