Welkom

Een woordje vooraf....


Naar de schoolgids index


Voor u ligt onze schoolgids van 2018-2019. In deze gids leest u alles over ons onderwijs op kindcentrum STip. Zoals u ongetwijfeld zult weten, zijn de Mariaschool en de Klimboom nu samen één en per 1 augustus 2018 kc STip.

Het samengaan van onze scholen geeft ons de kans (sneller) nieuwe keuzes te maken. Keuzes waardoor ons onderwijs ook weer in een hedendaags jasje past. Want dat een school in de 21e eeuw niet meer hetzelfde is als een school van de 20e eeuw is ons duidelijk. Leren in de 20e eeuw ging veel meer over het krijgen van antwoorden…tegenwoordig gaat het leren veel meer over het stellen van vragen.

Kindcentrum STip is een plek waar uw kind en u van harte welkom zijn voor de ontwikkeling van kinderen van 2 tot 12 jaar.
Bij kc STip vinden we het belangrijk dat kinderen zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen. Uitblinken waar je goed in bent en ondersteund worden in dat wat je lastig vindt.
We kennen de kinderen bij kc STip heel goed! Door gesprekjes met kinderen, goede contacten met ouders, volg- en meetinstrumenten, kindportfolio en observaties, hebben we een helder en volledig beeld van de ontwikkelingen, die ieder kind doormaakt.
​Hierbij maken we gebruik van moderne leermiddelen. Bij kc STip werken we thematisch en leren we onderzoekend, vanuit de nieuwsgierigheid en de onderzoeksvragen van de kinderen. Hierbij streven we samen naar bevlogenheid en passie om essentiële leerstof en vaardigheden eigen te maken. 

Kindcentrum STip is volop in ontwikkeling. Wij zijn een lerende organisatie, dit betekent dat het team van leerkrachten, pedagogisch medewerkers en vakdocenten samen leert, bijvoorbeeld het volgen van studietrajecten en het implementeren van nieuwe inzichten en ontwikkelroutes/ materialen.
Bij kc STip streven we de hoogste kwaliteitseisen na. De komende periode gaan we, naast het ontwerpen van onze nieuwe huisvesting, als team, onder begeleiding van de Activiteit, ons thematisch en onderzoekend leren teambreed versterken. In samenwerking met de Radboud Universiteit gaan we met de bovenbouwkinderen wetenschappelijk onderzoek met praktijkonderzoek combineren. Ontwikkelingen die we graag samen met u vormgeven en delen.
​In deze kc STIPschoolgids vindt u uitgebreide informatie over alle belangrijke zaken. Ook verwijzen wij u graag naar onze volledig nieuwe website waar u de informatie altijd actueel terug kunt vinden. Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties, laat het ons weten. De deur staat voor u open! Koffie staat klaar!


 

Onze Ambitie

In veel scholen zien we een sterke behoefte om het onderwijs toekomstgericht te maken. Een...

Lees meer

Leer/ontwikkelomgeving

Welke elementen voor eigentijds en kindgericht onderwijs zijn essentieel om onze collectieve...

Lees meer

Naar een kindcentrum ST

Een integraal kindcentrum (IKC) is één plek waar iedereen samen werkt vanuit...

Lees meer

Organisatie

Kindcentrum STip​. KC STip  (locatie Tienray) Bernadettelaan 12 5865 BJ Tienray...

Lees meer

Schoolplan

Via welke ontwikkelroute komen we tot het onderwijs dat we binnen onze collectieve ambitie...

Lees meer

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids