Stagiaires


Naar de schoolgids index


Jaarlijks begeleidt de school een aantal stagiaires. 

Onze studenten zijn meestal afkomstig van Pabo ‘De Kempel’ in Helmond. De laatste jaren krijgen we ook studenten van de Gilde Opleidingen (opleiding sociaal pedagogisch werk (SPW) of onderwijsassistent). Het begeleiden en ondersteunen van studenten biedt ons extra handen in de klas en is daarnaast een wettelijke verplichting. 

Afhankelijk van het studiejaar waarin ze zitten, geven studenten les aan groepjes leerlingen of aan de hele groep. In hun afstudeerjaar moeten studenten, van de PABO, zelfstandig een groep over kunnen nemen.
Leerkrachten begeleiden de studenten en blijven eindverantwoordelijk voor het onderwijs aan de groep. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids