Ons team

Samenstelling


Naar de schoolgids index


  • De directeur heeft de algehele leiding over de school en is eindverantwoordelijk. Hij zorgt onder meer voor het onderwijskundig beleid, de organisatie, het personeel, de materialen en financiën van de school. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg op school.
  • De groepsleerkracht is werkzaam in een groep met alle bijbehorende taken. Daarnaast heeft elke leerkracht enkele schooltaken zoals: organisatie schoolbrede activiteiten, begeleiden stagiaires, lid MR enz.
  • De kwaliteitsteamleden ondersteunen de schoolleiding  en verzorgen vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid  het verloop van de schoolontwikkeling en zijn ieder verbonden aan een basisgroep.
  • De taallees-coördinator is kartrekker voor ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van taal en lezen. Tevens onderhoudt ze contacten met de bibliotheek. 
  • De I-coach beheert het computernetwerk en de software. Verder begeleidt hij leerkrachten en leerlingen bij het werken met computers.
  • De administratief medewerkster verzorgt een aantal administratieve zaken voor de directeur en de leerkrachten.
  • De onderwijsassistent(e)/pedagogisch medewerker assisteert de leerkrachten binnen en buiten de groep. Hij/zij legt spullen klaar, kopieert, corrigeert, toetst en biedt ondersteuning waar nodig.
  • De conciërge verricht allerlei klussen. Dit loopt uiteen van kopiëren, het opruimen van een berging, tot het vegen van de speelplaats.
  • De medewerkster huishoudelijke dienst verzorgt de dagelijkse schoonmaak van het gebouw.

 

Vanwege de AVG wet, plaatsen wij alleen op ISY alle namen en bijbehorende  mailadressen van het team.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids