Ouderraad


Naar de schoolgids index


Kindcentrum STip heeft een enthousiaste en betrokken ouderraad (OR). De ouderraad zien wij als een niet te missen schakel tussen de ouders en school. Ze helpen mee bij het organiseren van projecten/ activiteiten. Daarnaast kunnen er tijdens een ouderraadvergadering ook zaken besproken worden die ouders en/ of de school bezighouden. Bij de vergaderingen van de ouderraad is ook een teamlid aanwezig. 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met iemand van de ouderraad. 

Stuur een berichtje naar de OR 

Zie het overzicht van de overlegmomenten van de OR en MR  het komende jaar.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids