Ouderkindgesprek


Naar de schoolgids index


Niemand kent het kind zo goed als de ouder. Wij beschouwen ouders als de experts op het gebied van hun kind. Samen gaan we steeds in gesprek over wat we denken dat het kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. 

Twee keer per schooljaar zijn de ouder/kindgesprekken gepland. Deze vinden tijdens oktober en maart plaats, De aandachtsleerkracht zet de beschikbare momenten open in ISY en jullie kunnen als ouder op een passend moment intekenen. De leerkrachten bepalen zelf  met welke spreiding, over de maand, deze gesprekken plaatsvinden.  Jullie kunnen altijd  persoonlijk contact zoeken wanneer er echt geen passend moment is. Vroeg intekenen geeft natuurlijk de meeste keuzemogelijkheden. 

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen gaan we op kindcentrum STip in stappen naar kindgerichtonderwijs. De oudercontactmomenten zijn dan ook niet meer mogelijk zonder dat de kinderen hierbij aanwezig zijn. Vanaf leerjaar 3 zijn de kinderen vanzelfsprekend aanwezig bij de gesprekken, voor de jongere kinderen is dit naar inzicht van de leerkracht/ouders.  We zien een groeiende verantwoordelijkheid richting het kind binnen het gesprek waarbij de kinderen uit de basisgroep 7/8 hun eigen ontwikkeling tijdens het kind/oudergesprek volledig zelfstandig presenteren/"leiden".

Tijdens het eerste gesprek in oktober gaan we vooral in op de startfase van het schooljaar met de focus op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast geven we een beeld van de eerste resultaten van uw kind. In deze ouder/kindgesprekken zijn het kind, beide ouders en de aandachtsleerkracht aanwezig.

 

Alle kinderen krijgen het eerste rapport na de  Cito-toetsperiode van februari en het tweede rapport in juli. In totaal dus twee rapporten. Na dit eerste rapport nodigen we ook kinderen en ouders uit voor een tweede gesprek in de maand maart. We hebben er bewust voor gekozen om het eerste rapport pas in februari/maart mee te geven, omdat we u dan een volledig beeld kunnen geven van uw kind. In november zijn nog vrij weinig gegevens voorhanden, waardoor het opmaken van een rapport lastiger is. 

Na het tweede rapport in juni / juli kan de leerkracht, of u als ouders, aangeven of een "afsluitend" gesprek gewenst is. Kinderen die korter dan 13 weken op school zitten, krijgen nog geen rapport. We hebben te weinig gegevens om een reëel rapport te maken. Natuurlijk worden de ouders wel tijdens een oudergesprek geïnformeerd over hun kind.

Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor vragen of een gesprek. U kunt hiervoor naast de oudergesprekken een afspraak maken bij de aandachtsleerkracht (mentor) van uw kind. Kinderen in groep 8 krijgen tijdens het oudergesprek in oktober het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Tijdens het (advies) gesprek n.a.v. het eerste rapport, krijgen de ouders en het kind het definitieve schooladvies. Voor alle gesprekken krijgt u een uitnodiging om zelf in te tekenen via ISY. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids