Oudercontact


Naar de schoolgids index


Wij proberen de ouders van onze leerlingen op diverse manieren bij de school en het onderwijs te betrekken. We willen dat ouders graag en gemakkelijk naar school komen. 

Wij vinden het belangrijk dat er goede contacten zijn tussen ouders en school: dat ouders betrokken zijn en dat ze meedenken.
Het is voor uw kind belangrijk, dat u interesse toont in wat er met hen op school gebeurt. Dit kan door na schooltijd een keer met uw kind in het schoolgebouw te gaan kijken, regelmatig met uw kind te praten over school, aandacht te hebben voor werkjes die ze meekrijgen, door informatie van school aandachtig te lezen en de ouderavonden te bezoeken.
Bij problemen op school neemt de leerkracht contact op met de ouders. Maar ook omgekeerd; als er in de thuissituatie zaken spelen die van invloed zijn op het gedrag of de prestaties van uw kind, verwachten we dat u ons dit doorgeeft. Soms is het raadzaam om hiervoor een aparte afspraak te maken met de leerkracht.
U kunt altijd binnenlopen om een gesprek aan te vragen. Maak hier alstublieft gebruik van en wacht niet te lang. Wij maken graag tijd om samen in gesprek te gaan. 

We maken gebruik van het nieuwsportaal ISY. Ouders hebben een inlogcode waarmee ze daarop kunnen inloggen. Er komt zowel schoolnieuws als specifiek nieuws op groepsniveau op te staan. Het is dus belangrijk om er regelmatig op te kijken. Het voordeel is dat het een gesloten systeem is, waar verder niemand bij kan die geen code heeft. 


Kindcentrum STip wil voor alle ouders laagdrempelig zijn en we hopen ook dat ouders op- of aanmerkingen, positief of negatief, met de leerkrachten en /of de directie bespreken.
Uw op- en aanmerkingen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de veranderingen binnen onze school. 

Wanneer ouders gescheiden zijn, richten wij ons in eerste instantie op de ouder die de dagelijkse zorg voor het kind heeft. Deze ouder krijgt alle schriftelijke informatie en met deze ouder vinden ook de gesprekken plaats. Wij gaan ervan uit dat ouders elkaar informeren en bij voorkeur samen op gesprek komen. Wanneer de relatie een gezamenlijk gesprek niet toelaat, dan zal school met de ouders een andere oplossing zoeken. 

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids