Samen met de ouders


Naar de schoolgids index


Omdat wij geloven dat een goede relatie tussen school en ouders een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de kinderen, willen we ouders daar waar het kan, betrekken bij de gang van zaken op school. We vinden het belangrijk dat ouders een actieve rol hebben in de samenwerking tussen kinderen, ouders en de school. 

 

Kind aanmelden

Natuurlijk wilt u dat uw kind naar de meest passende school gaat. Als ouder kiest u zelf een...

Lees meer

Oudercontact

Wij proberen de ouders van onze leerlingen op diverse manieren bij de school en het...

Lees meer

Ouderkindgesprek

Niemand kent het kind zo goed als de ouder. Wij beschouwen ouders als de experts op het...

Lees meer

Medezeggenschapsraad

De MR is een gekozen inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR kan in een aantal gevallen...

Lees meer

Ouderraad

Kindcentrum STip heeft een enthousiaste en betrokken ouderraad (OR). De ouderraad zien wij...

Lees meer

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de school aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor de door de school te...

Lees meer

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids