Vieringen


Naar de schoolgids index


Op KC STip besteden wij aandacht aan feesten van alle culturen en geloofsovertuigingen. Dit doen wij binnen het thematisch aanbod. Op KC STip zijn er twee speciale vieringen waarin de kinderen de regie voeren en de organisatie voor hun rekening nemen, samen met de eventmanager (pedagogisch medewerker), namelijk de kinderslotdag, en het ouder(bedank)feest. 

Ook mag het kind zijn of haar verjaardag vieren op school. Voor de kinderen in de leerjaren 1 en 2  zijn ouders hierbij van harte welkom. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids