Kinderpanel


Naar de schoolgids index


Wij vinden de mening van kinderen heel belangrijk! Over een heel aantal zaken mogen kinderen op kindcentrum STip  meebeslissen. 

Een aantal keren per jaar overleggen de kinderen van het panel samen met de schoolleiding. Er wordt gesproken over bijvoorbeeld de inrichting van het plein, wat we gaan doen tijdens speciale activiteiten of bijvoorbeeld het meedenken over de invullen van thema-activiteiten.
In de kinderraad zitten kinderen uit basisgroep midden en boven. 

Kinderpanel.JPG


Download deze pagina Download de gehele schoolgids