Veilige school


Naar de schoolgids index


Scholen zijn verplicht om bedrijfshulpverleners (BHV) te hebben. 

BHV’ers zijn collega’s die speciaal zijn opgeleid en jaarlijks worden bijgeschoold, op het gebied van EHBO en brandpreventie. Op onze school hebben we zes gediplomeerden. De directeur is preventiemedewerker en is verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond school.

Ontruimingsplan

De school beschikt over een ontruimingsplan dat in samenspraak met de commandant van de brandweer is opgesteld. Hierin staat wat leerkrachten moeten doen en  wat van kinderen en bezoekers verwacht wordt in geval van nood. 

Het plan wordt enkele keren per jaar met alle kinderen geoefend.

Speeltoestellen

De speeltoestellen binnen en buiten, worden jaarlijks gecontroleerd door gecertificeerde instanties. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids