Sociale media en fotogebruik


Naar de schoolgids index


 

Het is altijd leuk om foto's en filmpjes van je kinderen te maken. Wij maken op school ook regelmatig foto's en filmpjes voor bij onze thema's. Sinds dit schooljaar moeten wij als school hierbij meer dan ooit rekening houden met privacy, middels de AVG. Soms lastig, maar in een tijd waarin iedereen de camera (bijna) altijd op zak heeft wel noodzakelijk. Als school hebben we daarom iedereen toestemming gevraagd of foto's/filmpjes gepubliceerd mogen worden op diverse kanalen.

 

Graag vragen we aandacht voor onderstaande:

Tijdens schoolactiviteiten zien we ouders die foto's en filmpjes maken. Dat kunnen/willen we niet verbieden. Wel willen we iedereen vragen zorgvuldig hiermee om te gaan. Film en fotografeer zoveel mogelijk alleen uw eigen kinderen en deel materialen met andere kinderen erop niet via social media. 

 

Ook kinderen filmen en fotograferen steeds meer. Onder schooltijd is dit de verantwoordelijkheid van school en volgen wij bovenstaande afspraken. Na schooltijd vragen we u dit met uw kind te bespreken. Bijvoorbeeld een eigen youtube-kanaal is leuk, maar moet ook leuk zijn/blijven voor anderen. Volg wat uw kinderen doen, zodat u dit met ze kunt bespreken. Daarnaast zijn wij als school altijd bereid met u mee te denken.

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids