Schoolfoto


Naar de schoolgids index


Tijdens allerlei activiteiten worden er veel films en foto's gemaakt.  Mooie momenten worden via een afgeschermde omgeving met ouders gedeeld. 

Jaarlijks vragen wij toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal aan alle ouders. Dit in het kader van de AVG wet. 

Een keer per jaar worden foto's gemaakt door de schoolfotograaf. We vinden het een dierbare herinnering om de kinderen in groepssamenstelling met de leerkracht(en) op beeld vast te leggen. Naast een groepsfoto wordt een foto gemaakt met de broers/zusjes die bij ons op KCSTip zitten.

Kinderen waarvan de ouders géén toestemming geven om beeldmateriaal te delen waarop kinderen herkenbaar zijn, kunnen helaas geen onderdeel zijn van deze groepsfoto. Dit is een persoonlijke keuze die wij uiteraard te respecteren hebben.  


Download deze pagina Download de gehele schoolgids