Onderwijstijden


Naar de schoolgids index


Op kindcentrum STip hanteren we het vijf gelijke-dagen-model.

Alle groepen gaan binnen dit model per dag op dezelfde uren naar school. Voor alle kinderen gelden dus gelijke begin- en eindtijden. 

Vanaf 08.20 uur zijn de kinderen welkom. Vanaf 8.20 tot 8.30 is inlooptijd naar de groepsruimte. De  lopen naar binnen en ontmoeten de andere kinderen en de teamleden.  Om 8.30  uur starten de lessen. De aanwezige ouders nemen vooraf, op het schoolplein, afscheid,  zodat de groepsleerkracht al zijn aandacht op de kinderen kan richten.

Hebben jullie een belangrijke mededeling die niet kan wachten tot 14 u. loop dan gerust binnen.Je kunt vooraf een mail sturen of bellen om de leerkracht te informeren. 

Zoals al eerder aangegeven zijn jullie dagelijks welkom om na 14.00 uur samen met jullie kind(eren) een kijkje te nemen in de leeromgeving en te bekijken aan welke opdrachten / projecten  of taken gewerkt wordt. Deze aandacht is erg waardevol om als ouder goed te volgen waaraan gewerkt wordt. Doen! 

 

Maandag:     8.30-14.00

Dinsdag:       8.30-14.00 

Woensdag:   8.30-14.00

Donderdag:   8.30-14.00

Vrijdag:          8.30-14.00 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids