Onderwijstijden


Naar de schoolgids index


Op kindcentrum STip hanteren we het Hoorns-model met continurooster. We hebben vijf gelijke ochtenden en twee lesvrije middagen. 

Alle groepen gaan binnen dit model per dag op dezelfde uren naar school. Voor alle kinderen gelden dus gelijke begin- en eindtijden. Dit model heeft twee vrije middagen. 

Vanaf 08.15 uur is er in de ochtend toezicht op de speelplaats. Om 8.30  uur starten de lessen. De aanwezige ouders nemen vooraf afscheid, zodat de groepsleerkracht al zijn aandacht op de kinderen kan richten. 

Maandag:     8.30-15.00

Dinsdag:       8.30-15.00 (groep 7/8 15.30)

Woensdag:   8.30-12.15

Donderdag:   8.30-15.00

Vrijdag:         8.30-12.15 

 

Omdat de kinderen van groep 7/8 samen op de locatie Swolgen les krijgen hebben zij afwijkende tijden. Voor deze basisgroep starten de activiteiten om 8.45.  Op dinsdag hebben de kinderen van groep 7/8 tot 15.30 onderwijs. Dit ivm met de lessen bewegingsonderwijs! 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids