Onderwijstijden


Naar de schoolgids index


Op kindcentrum STip hanteren we het vijf gelijke-dagen-model.

Alle groepen gaan binnen dit model per dag op dezelfde uren naar school. Voor alle kinderen gelden dus gelijke begin- en eindtijden. 

Vanaf 08.20 uur zijn de kinderen welkom. Om 8.25 uur  gaat de bel en lopen de kinderen naar de groepsruimte. De lessen starten om 8.30 uur. De aanwezige ouders nemen vooraf op het schoolplein afscheid,  zodat de groepsleerkracht al zijn aandacht op de kinderen kan richten.

Hebben jullie een belangrijke mededeling die niet kan wachten tot 14 u. loop dan gerust binnen. Het is ook mogelijk om vooraf een mail te sturen of bellen om de leerkracht te informeren. 

Zoals al eerder aangegeven zijn jullie dagelijks welkom om na 14.00 uur samen met jullie kind(eren) een kijkje te nemen in de leeromgeving en te bekijken aan welke opdrachten / projecten  of taken gewerkt wordt. Deze aandacht is erg waardevol om als ouder goed te volgen waaraan gewerkt wordt. Doen! 

 

Maandag:     8.30-14.00

Dinsdag:       8.30-14.00 

Woensdag:   8.30-14.00

Donderdag:   8.30-14.00

Vrijdag:          8.30-14.00 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids