Onderwijstijden


Naar de schoolgids index


Op kindcentrum STip hanteren we het vijf gelijke-dagen-model.

Alle groepen gaan binnen dit model per dag op dezelfde uren naar school. Voor alle kinderen gelden dus gelijke begin- en eindtijden. 

Vanaf 08.20 uur zijn de kinderen welkom.  Om 8.30  uur starten de lessen. De aanwezige ouders nemen vooraf, op het schoolplein, afscheid,  zodat de groepsleerkracht al zijn aandacht op de kinderen kan richten. Hebben jullie een belangrijke mededeling die niet kan wachten tot 14 u. loop dan gerust binnen.

Maandag:     8.30-14.00

Dinsdag:       8.30-14.00 

Woensdag:   8.30-14.00

Donderdag:   8.30-14.00

Vrijdag:          8.30-14.00 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids