Het vijf gelijke-dagen-model


Naar de schoolgids index


Met ingang van augustus 2020 is het het vijf gelijke dagen model ingevoerd. De kinderen worden dan op alle dagen (ook op woensdag) om 8.30 uur op school verwacht en gaan om 14.00 uur ’s middags weer naar huis. De ochtendpauze blijft zoals die is. De lunchpauze genieten de kinderen samen in de klas. 

Een school is een onderdeel van deze samenleving en veranderingen zijn daarin snel zichtbaar. In veel gevallen is het niet meer zo dat kinderen tussen de middag door de eigen gezinsleden worden opgevangen. We  vier maal per dag veel bedrijvigheid in en om ons gebouw bij het begin en het eind van de dagdelen. Een betere dagindeling voor kinderen en ouders-verzorgers is een belangrijk motief om over te gaan op andere tijden.

Met het vijf gelijke dagen model realiseren we, dat de structuur van de week en de dag versimpelt en eenduidig is. Elke dag dezelfde begintijd, dezelfde eindtijd, dezelfde dagindeling en dat allemaal onder de continue aansturing van dezelfde persoon, de groepsleerkracht. Geen onderbrekingen meer door naar huis/school te gaan, geen goedwillende overblijfkracht meer, geen sleutelkinderen, kortom geen onderbreking van dezelfde pedagogische aanpak gedurende de onderwijstijd. Dat brengt veel rust en duidelijkheid en dat zijn belangrijke voorwaarden om optimaal tot leren te komen. Bovendien halveert in ieder geval de bedrijvigheid in en rond de school.

 

 

Het 5-gelijke dagen model in schema.

Begin- en eindtijden

 

Van 8.30 – 14.00 uur. Vanaf 8.20 is de inlooptijd en zijn de kinderen welkom in de groepen. 

 

 

 

Pauze

 

 

 

Ochtendpauze: 15 minuten,  lunch & pauze: 45 minuten

 

 

 

Vrije middagen

 

 

 

Geen vrije middagen, 5 identieke schooldagen, elke dag om 14.00 uur uit dus, langere tijd na schooltijd.

 

 

 

Vakanties

 

 

 

Reguliere vakanties

 

Buitenschoolse opvang

 

 

 

Geen aparte tussenschoolse opvang meer. De naschoolse opvang begint om 14.00 uur i.p.v. 15.00 uur

 

 

 

Teamleden

 

Lunch met kinderen in de groep.  

 

Pauzes

Het doel van een pauze is, dat een mens tot rust komt. Dat geldt voor de leerlingen en voor het team. Er wordt tijdens de pauze rustig in de klas gegeten met de een teamlid. We zorgen ervoor de leerkrachten tussen 12.00 u en 12.45 u. ieder 30 min pauze hebben. Hiervoor worden duidelijke roosters gemaakt.

 

 

Wanneer de onderbouwkinderen meer tijd nodig hebben om te eten is dit mogelijk. Zij kunnen immers na 12.45 uur ook buitenactiviteiten inplannen. Deze activiteit geldt namelijk niet als pauze, maar als onderwijstijd.

 

BSO

De BSO sluit aan op de schooltijden.

 

 

 Naschoolse activiteiten

De verwachting is dat de naschoolse activiteiten die worden aangeboden door bijvoorbeeld sportclubs en andere vormen van vrije tijd besteding ook zullen gaan aansluiten op de nieuwe schooltijden.

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids