Continurooster


Naar de schoolgids index


Vanaf januari 2020 starten we met het continurooster. 

Het eerste kwartier lunchen de groepen 1 tot en met 8 in de klas onder toezicht van hun eigen teamlid.

Als kindcentrum nemen we samen met de ouders gedeelde verantwoordelijkheid in het aanzetten tot gezond gedrag. We stellen kaders aan de inhoud van de broodtrommel. Snoep/ongezonde koek, frisdrank en energydrank zijn niet welkom op school. Verder zijn wij ervan overtuigd dat alle ouders op kindcentrum STip in staat zijn om de verantwoordelijkheid te nemen om te bepalen welke voeding en welk drinken wel of niet gezond is voor hun kind.

Onze voorkeur gaat uit naar bekers in plaats van pakjes drinken, zodat het afval beperkt blijft. Lege pakjes gaan in de broodtrommel mee naar huis. Ook overgebleven eten en/of drinken gaat mee naar huis. De lunch wordt meegebracht in een tas. De kinderen zullen allen, in de eerste schoolweek van januari, een koeltasje ontvangen met Charlie Challenge erop. Deze personage staat voor de kindbeloften van Dynamiek scholengroep!

De kinderen starten de maaltijd samen en wachten met naar buiten gaan tot het eetkwartier voorbij is. Tijdens het eten wordt gezorgd voor een gezellige, informele sfeer. Natuurlijk kan er tijdens het eten rustig gepraat worden en is er aandacht voor verhalen van kinderen. Rust en gezelligheid tijdens de lunch hebben een groot effect op een positief groepsklimaat. Het is niet de bedoeling dat de lunch geruild wordt met elkaar.

 

Onderwijstijd 

 https://www.kcstip.nl/schoolgids/praktische-informatie/openingstijden

Allergieën

Als school vragen we jaarlijks naar aanwezige allergieën van jullie kinderen. Wanneer er gedurende het jaar zich veranderingen voordoen geef dit dan tijdig door aan de aandachtsleerkracht van jullie kind.

Medicijnprotocol

Er zijn kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben. Wanneer dit het geval is, worden hierover afspraken gemaakt tussen de ouders van het kind en de desbetreffende leerkracht. Per kind wordt onder meer besproken en vastgelegd in een protocol, wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is. Ouders nemen zelf het initiatief voor dit overleg.

Eerste weken

Tijdens de eerste weken wordt er goed bekeken hoe het nieuwe rooster loopt en waar eventuele verbeteringen mogelijk zijn. Indien nodig worden aanpassingen gedaan. U kunt als ouder met vragen of opmerkingen altijd terecht bij het teamlid van jullie kind of de schoolleiding. Jullie worden als ouders/verzorgers via de schoolinfo geïnformeerd over de voortgang.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids