Passend onderwijs


Naar de schoolgids index


De kern van passend onderwijs is:
Het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Daarbij gaat het om maatwerk in het onderwijs voor elk kind met of zonder extra ondersteuning.

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. De belangrijkste veranderingen door de invoering van deze wet zijn:

  1. Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dat wil zeggen dat elk schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden op de eigen school, of anders te zoeken naar de best passende plek op een andere school in het regulier of het speciaal onderwijs.

  2. Samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Schoolbesturen maken onderdeel uit van een samenwerkingsverband.

  3. Basisondersteuning is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijsondersteuning, die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. 

Dynamiek scholengroep maakt deel uit van samenwerkingsverband:
Passend Onderwijs Noord-Limburg.
Ons samenwerkingsverband wil bereiken dat er in Noord-Limburg kwalitatief goed primair onderwijs beschikbaar is voor alle kinderen. Extra ondersteuning, voor kinderen die dit nodig hebben, wordt zoveel mogelijk geboden op een reguliere basisschool. Scholen en leerkrachten ontwikkelen zich steeds verder om ook kinderen met speciale ondersteuningsvragen goed onderwijs te kunnen bieden. Scholen kunnen hierbij een beroep doen op de expertise van het speciaal onderwijs. Voor een beperkte groep kinderen blijven speciale voorzieningen in de regio bestaan.
In het ondersteuningsplan staan de afspraken die scholen in onze regio hebben gemaakt. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids