Onze Ondersteuning


Naar de schoolgids index


 

Passend onderwijs

De kern van passend onderwijs is: Het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor...

Lees meer

Ondersteuning op onze school

Basisondersteuning betekent dat wij zorgen voor een veilig schoolklimaat. kiezen voor een...

Lees meer

Jeugdgezondheidszorg

Het volgen van het kind door het team Jeugdgezondheid (JGZ) blijft gewaarborgd door...

Lees meer

Gebiedsteams / gezinscoach

Met de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de jeugdwet en de...

Lees meer

Ziek en toch onderwijs

De verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan een zieke leerling ligt bij ons; de school...

Lees meer

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het werken met deze meldcode is een wettelijke verplichting voor iedereen die werkt met...

Lees meer

Stichting Leergeld

Financiële ondersteuning door Leergeld Horst aan de Maas . De stichting stelt...

Lees meer

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids