Resultaten van ons onderwijs


Naar de schoolgids index


De kwaliteit van onze school zit hem in het feit dat vrijwel alle kinderen op de thuisnabije reguliere basisschool kunnen blijven. Daarnaast een rugzak vullen met persoonlijke vaardigheden die ze tot hun beschikking hebben bij het verlaten van KC STip. Een school waar elk kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. 

Wat zeggen de eindresultaten over het onderwijs van een school? En kan de kwaliteit van het onderwijs worden afgemeten aan het soort voortgezet onderwijs waaraan de leerlingen na acht jaar basisonderwijs gaan deelnemen? Wij vinden dat het maar ten dele kan.
Kinderen die voorheen naar het speciaal onderwijs gingen, blijven steeds meer op de basisschool. Op onze scholen lukt het om de kinderen het onderwijs aan te bieden dat ze nodig hebben. Ieder kind doorloopt zijn leerroute naar eigen mogelijkheden verbonden aan zijn instroomniveau.
De kwaliteit van onze school ligt in het feit dat ondanks alle uitdagingen rondom kinderen, meer kinderen op de reguliere basisschool kunnen blijven. Dat is volgens ons een zorgzame school die werkelijk kwaliteit levert. Een school waar elk kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Daarbij vinden we het zeker zo belangrijk dat een kind zich fijn voelt, met plezier presteert en met een tevreden gevoel kan terugkijken naar zijn tijd op kindcentrum STip.
We gebruiken de toetsen van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO) Leerling Ontwikkelings Volgsysteem (LOVS) om de ontwikkeling van kinderen op de verschillende didactische vakgebieden te meten. 

Hiermee brengen we tweemaal per jaar onze opbrengsten in kaart, analyseren deze gegevens en gebruiken deze om doelgericht de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Daarnaast bieden deze gegevens de mogelijkheid ons onderwijs te vergelijken met landelijke cijfers.

Op onze website staan altijd de meest actuele cijfers met betrekking tot, toetsresultaten en uitstroom gegevens.

ROUTE 8: iedere leerling op eigen niveau

ROUTE 8 is de nieuwe digitale, adaptieve eindtoets voor groep 8 die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een passend advies voor een voortgezet onderwijs.
De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts twee à drie klokuren. Uw kind krijgt een eigen inlogcode. De toets past zich aan het niveau van uw kind aan. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. 


 

Cijfers over de uitstroom naar het voortgezet onderwijs

In onderstaand overzicht staan de adviezen die we de afgelopen jaren gegeven hebben.

  LWOO+/praktijkonderwijs Vmbo-b Vmbo-k Vmbo-t Havo/vwo Totaal
2017   1   5 6 12
2018   2 2 4 10 18
2019     1 4 11 16
2020   4 7 12 13 36
2021 1 3   13 10 27

 

 

 

 

jaar van afname

 

 

Landelijk gemiddelde

 

 

Standaardscore 

 

 

2016-2017 Cito

 

 

535,1

 

540,2

 

 

2017-2018 route 8

 

 

206

 

 

210,3

 

 

2018-2019   route 8

 

 

206

 

 

221,2

 

 

2019-2020  route 8

 

 

Geen Route 8 afgenomen

 

 

-

 

 

2020-2021  route 8

 

 

208

 

 

213,4

 

 

 

toetsresultaten Cito/Route 8 Eindtoets 

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids