Pedagogisch aanbod


Naar de schoolgids index


Leren lezen begint niet de eerste dag in groep 3, maar op het moment dat uw kind hieraan toe is. 

Iedere dag kijken de teamleden steeds wat het kind nodig heeft. Door ons aanbod en handelen optimaal af te stemmen op de behoeftes van kinderen komen wij tegemoet aan de voorwaarden die nodig zijn om de volgende stap in ontwikkeling te kunnen zetten.
Teamleden zijn er gezamenlijk op gericht om deze fases te herkennen en deze ontwikkeling optimaal te stimuleren door het aanbieden van bijpassende materialen, activiteiten of opdrachten. 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren wie ze zelf zijn.

  • Wie ben ik?
  • Wat zijn mijn talenten? 
  • Wat maakt mij gelukkig?
  • Wie zijn anderen?
  • Hoe kan ik me daar op een fijne manier mee verbinden.

We vinden het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen op vier hoofdgebieden:

Bij ons leer je groeien

Op KC STip  ontdek je hoe je met optimisme steeds nieuwe uitdagingen aan kunt gaan. Hoe je met tegenslag omgaat en leert door te zetten. Om te blijven groeien en het beste uit jezelf te halen. Je ontdekt talenten bij jezelf waarvan je nog niet eerder wist dat je ze had!

Bij ons leer je leren

Leren kun je leren! Onze school besteedt veel aandacht aan ‘hogere vaardigheden’ die je helpen om steeds beter te leren, reflecteren, organiseren en samen te werken. Je merkt dat je door zelfvertrouwen, inzet en lef voortdurend nieuwe dingen zult ontdekken. Dat maakt leren ook nog eens stukken leuker.

Bij ons leer je leven

Je leert op onze school zelfbewust en begrijpend in het leven te staan. Met begrip voor verschillen met ruimte voor jezelf én ruimte voor anderen. Dat schept veiligheid en vertrouwen in jezelf en in elkaar.

Bij ons leer je bijdragen

Je beseft steeds meer dat je onderdeel bent van een maatschappij. Je draagt verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de wereld om je heen. We ondersteunen je om echt gelukkig te worden en te blijven en straks met compassie een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Want een gelukkig kind is het begin van een betere wereld.

De leerkracht schept een klimaat waarin kinderen uitgedaagd kunnen worden, betrokken blijven, zich verantwoordelijk voelen en waarin ze door zelf te doen, ontwikkelen op hun eigen niveau.

Als kindcentrum vinden wij het belangrijk dat kinderen worden aangemoedigd om zowel deelnemer als organisator van hun eigen ‘ontwikkelingstraject’ te zijn, in plaats van dat het teamlid alles aanstuurt.

Op KC STip  moeten we ervoor zorgen dat de kinderen voldoende handvaten aangereikt krijgen, zodat ze met vertrouwen ‘deelnemen aan de wereld en deze gaan ontdekken’.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids