Ordenen van het onderwijs (onderwijstijden)


Naar de schoolgids index


In de onderstaande tabel is af te lezen hoe wij de beschikbare onderwijstijd hebben verdeeld.

Leerkrachten gebruiken deze tabel als richtlijn. Het is goed mogelijk dat er, om tegemoet te komen aan de begeleidingsbehoefte van de kinderen, soms aanpassingen worden gedaan om in de omstandigheid te komen dat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Vanaf '20/'21 werken we met het 5 gelijke dagen model  waarbij in alle groepen 99 kwartieren te ordenen zijn.

SchoolgidsST20172018-011


Download deze pagina Download de gehele schoolgids