Onderzoekend leren


Naar de schoolgids index


Als school verdiepen wij ons in het onderzoekend leren. Dit hebben wij de afgelopen jaren gedaan in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit

Onderzoekend leren is een wijze van lesgeven waarbij zowel leerlingen als leraren een actieve rol hebben in het leerproces. Bij de uitvoer van een project onderzoekend leren staan de zeven stappen van Van Graft & Kemmers (2007) centraal. Er is sprake van onderzoekend leren als leerlingen zelf, vanuit eigen interesse, hun eigen onderzoeksvraag bedenken en uitvoeren.

SchoolgidsST20172018-008

Wetenschapsknooppunt Wageningen University, 2015