Mindset hoe leer je eigenlijk?


Naar de schoolgids index


Graag willen we dat een kind zijn eigen ontwikkelingslijn volgt en daar steeds stapjes op zet. De leerkracht is daarbij zijn coach die hem helpt en ondersteunt. 

Hiervoor heeft een kind vertrouwen nodig. In zichzelf, in zijn omgeving, in zijn ontwikkeling. Zelfvertrouwen kan op twee manieren uitgelegd worden.

  • Als je weet dat je iets kunt, heb je het vertrouwen dat een opdracht je gaat lukken.
  • Als je weet hoe je een taak aan moet pakken, heb je het vertrouwen dat je dingen kunt leren.

Het kindgesprek is hierbij van grote waarde. De leerkuil (zie afbeelding) komt hierbij vaak ter sprake. Vooral vanaf groep 3 zal deze regelmatig met kinderen besproken worden.

Vooral de tweede vorm van zelfvertrouwen is waar wij ons als school op richten. Het proces van leren is uitgangspunt. Als je laat zien wat je al kunt, ben je immers niet aan het leren. Doordat je strategieën tot je beschikking hebt, durf je taken op te pakken. Deze strategieën helpen je stappen te zetten in je ontwikkeling. Reflectie laat zien hoe je jezelf al ontwikkeld hebt en welke de volgende stappen zijn. Je leert van je fouten en oefening baart kunst. Dit heet een growth mindset.

SchoolgidsST20172018-009

SchoolgidsST20172018-010


Download deze pagina Download de gehele schoolgids