Kindontwikkeling


Naar de schoolgids index


We zien de nieuwsgierigheid van kinderen als bron voor leren en ontwikkelen, waardoor kinderen blijven leren en de toekomst kunnen uitvinden. De wereld verandert snel. Alleen feiten leren heeft geen zin meer. Zinvoller is om de kinderen te leren omgaan met onzekerheden, bronnen te bestuderen en te weten wat die waard zijn.

Elk kind dat afscheid neemt van kindcentrum STip heeft een leergemeenschap ervaren waarin teamleden aandacht hadden voor wie hij is. Hij heeft geleerd zichzelf te sturen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ontwikkeling, voor anderen en voor zijn omgeving.

Iedereen hoort erbij en verschillen zijn een verrijking voor ons handelen. De school is een plek met vrije ruimte, met de rust om elkaar te ontmoeten en uit te vinden wie en hoe je bent en wat je wilt worden. Vanuit een breed aanbod aan onderwijs en vorming, in onderwijs dat levensecht is, geven we het kind in passende stappen meer regie op zijn eigen ontwikkeling, passend bij zijn behoeften. Met doorgaande ontwikkelingslijnen en met maatwerk in leerroutes. Kinderen ontmoeten hier de wereld en maken samen de wereld.

We geven kinderen steeds meer eigenaarschap over hun leerproces en organiseren dit coöperatief. Kinderen leren reflecteren en kritisch denken. Ze krijgen daarin veel keuzevrijheid en worden hierbij goed begeleid. Ze leren hoe ze hun kennis en vaardigheden wendbaar in kunnen zetten en voortdurend kunnen ontwikkelen. Multimedia vormen een belangrijk hulpmiddel om deze vaardigheden te oefenen.

Kinderen werken in verschillende samenstellingen binnen hun basisgroep. Ze werken en leren samen in een leergemeenschap. De teamleden doen dit ook. In onze school onderwijzen, ontwikkelen, ontwerpen, begeleiden, coachen en onderzoeken teamleden samen. Ze zetten een hoge mate van pedagogisch tact, didactiek en vakkennis in en houden elkaar scherp door elkaar aan het werk te zien, kritisch te bevragen en constant te reflecteren.

Ze leren van en met elkaar. Onze aanpak is telkens afhankelijk van het soort kennis dat centraal staat. In figuur 2, op de volgende pagina, laten we zien hoe curriculum, didactiek, leerpsychologie en teamrollen bij ons samenhangen.

Op KC STip werken we thematisch. Binnen het thema worden kinderen met een passend aanbod aangesproken. Bij cursorische vakken, zoals spelling en rekenen, kijken we naar wat nodig is en wordt ook wel in groepjes gewerkt. 
Alle doelstellingen die een kind in het basisonderwijs moet halen komen ruimschoots aan bod. Voor ieder kind maken we een vertaling op maat.

 

Kinderen leren onafhankelijk creatief denken, zelf oplossingen zoeken en geloven in eigen mogelijkheden. De ultieme opbrengst is dat kinderen gelukkig zijn, creatieve zelfsturende mensen worden, zichzelf doelen stellen en moeite doen om die doelen te halen. Mensen die bovendien verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, hun omgeving en hun rol in de wereld.

Soort kennis Leerpsychologie Activiteit Tijd/traject Rol team
Inzichten Sociaalconstructivisme Spelen, ontdekken, onderzoeken, ervaren, reflecteren, analyseren Tot mentaal model is opgebouwd, één inzicht tegelijk Begeleider, coach, loods
Feiten Cognitivisme Studeren, navragen, redeneren, oefenen om te onthouden, maar steeds in betekenisvolle context Niet relevant, op elk moment, elke plaats Toezichthouder, uitlegger, instructeur
Vaardigheden Behaviorisme Doen, nadoen, toepassen, trainen Intensief, in tijd geconcentreerd Trainer, feedbackgever

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids