Kindgericht onderwijs


Naar de schoolgids index


Binnen kindcentrum STip streven we naar inspirerend, toekomst- en kindgericht onderwijs. Wij laten in fases het werken in leerjaren en klaslokalen los en gaan werken vanuit basisgroepen. De komende paragrafen omschrijven de basis van ons schoolconcept waar wij intensief naartoe werken. 

Basisgroepen bestaan uit kinderen van meerdere leeftijdsgroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de kinderen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging.

Met de keuze voor het werken in basisgroepen willen we tegemoetkomen aan onze sterke wens om zo goed als mogelijk om te gaan met verschillen tussen kinderen. Kinderen laten zich qua ontwikkeling niet “vangen” in één groep. Het ene kind is al halverwege groep 2 toe aan lezen, terwijl een ander kind hier pas in groep 3 klaar voor is. Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften, vraagt om flexibele groeperingsvormen. Dit is slechts één van de voordelen voor het kiezen van het werken in basisgroepen.

Het team is enthousiast over deze nieuwe manier van organiseren van onderwijs, waarbij de rol van de leerling en van de leerkracht anders is dan in het huidige reguliere onderwijs. De tijd waarin wij, en onze kinderen leven, is veranderd. We haken met ons onderwijs in op eigentijdse ontwikkelingen, waarbij kinderen meer verantwoordelijkheden over het eigen leerproces krijgen. Het leren speelt zich niet meer uitsluitend af binnen de muren van een klaslokaal.

De leerkracht wordt meer begeleider en coach in basisgroepen. In wisselende leergroepen wordt het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen." Mijn" klas maakt plaats voor "onze" kinderen en de verantwoordelijkheid voor deze kinderen wordt gedeeld. Wat zijn de voordelen van het werken in basisgroepen?

  1. Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van en met elkaar leren.
  2. De coach heeft meer tijd en/of ruimte voor kinderen.
  3. ‘Meerdere ogen’ volgen dagelijks onze kinderen. In één basisgroep werken een aantal medewerkers nauw samen en volgen de ontwikkeling van de kinderen.
  4. De ene medewerker heeft een passie voor talige vakken, de ander is gespecialiseerd in het geven van vakken als dans en drama en een volgende heeft specifieke ervaring met spraaktaal problematiek. Deze kwaliteiten komen in een basisgroep ten goede aan alle kinderen.
  5. Groepen kunnen flexibel verdeeld worden. Hiermee kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen kinderen.
  6. Binnen elke basisgroep zijn verschillende teamleden samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. 

Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meer begaafde kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. De teamleden sturen bij en geven ondersteuning. De kinderen ontwikkelen zich binnen een omgeving die aansluit bij hun behoeften en talenten. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids