Ons Onderwijs


Naar de schoolgids index


 

Kindgericht onderwijs

Binnen kindcentrum STip streven we naar inspirerend, toekomst- en kindgericht onderwijs....

Lees meer

Kindontwikkeling

We zien de nieuwsgierigheid van kinderen als bron voor leren en ontwikkelen, waardoor kinderen...

Lees meer

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Altijd doelbewust een stapje op een leerling vooruitlopen. Ieder kind bekijkt de wereld vol...

Lees meer

Onderzoekend leren

Als school verdiepen wij ons in het onderzoekend leren. Dit hebben wij de afgelopen jaren...

Lees meer

Ontwikkelingsvoorsprong

De manier van werken binnen KC STip, het ontwikkelingsgericht onderwijs, biedt veel kansen en...

Lees meer

Mindset hoe leer je eigenlijk?

Graag willen we dat een kind zijn eigen ontwikkelingslijn volgt en daar steeds stapjes op zet....

Lees meer

Ordenen van het onderwijs (onderwijstijden)

Vanaf '20-'21 werken we met het 5 gelijke dagen model.. In alle groepen zijn dan 99 kwartieren...

Lees meer

Pedagogisch aanbod

Leren lezen begint niet de eerste dag in groep 3, maar op het moment dat uw kind hieraan toe...

Lees meer

Kwaliteitscyclus

Met een bril van buiten naar onze eigen school kijken. Goed onderwijs ontstaat door het...

Lees meer

Resultaten van ons onderwijs

De kwaliteit van onze school zit hem in het feit dat vrijwel alle kinderen op de...

Lees meer

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids