Kinderen

Kinderpanel

Wij vinden de mening van kinderen heel belangrijk! Over een heel aantal zaken mogen kinderen bij kindcentrum STip meebeslissen.

Vijf keer per jaar overleggen de kinderen van het panel samen met de schoolleiding. Er wordt gesproken over bijvoorbeeld de inrichting van het plein, wat we gaan doen tijdens speciale activiteiten of bijvoorbeeld het mee denken over de invullen van thema activiteiten. In de kinderraad zitten kinderen uit basisgroep 4,5,6 en 7,8. 

Kinderpanel.JPG


Kindgesprek

De aandachtsleerkracht creëert regelmatig ruim de tijd om persoonlijk met ieder kind in gesprek te gaan. 

Om een kind verantwoordelijkheid te geven in zijn eigen ontwikkeling vinden er met regelmaat kindgesprekken plaats. Het onderwerp van gesprek wordt gezamenlijk of door het kind gekozen. Naast dat het initiatief bij aandachtsleerkracht (mentor) ligt kunnen kinderen zelf aangeven of ze behoefte hebben aan zo’n extra gesprek. Gesprekken zijn naar behoefte, de inhoud en frequentie zijn per kind verschillend.

Deze kinderspreekmoment kunnen ieder moment plaatsvinden. De kinderen en de leerkrachten zorgen voor een structuur in hun basisgroep dat deze momenten duidelijk beschikbaar zijn. Vanaf dit schooljaar is een teamlid die zich gespecialiseerd heeft tot professionele kindercoach inzetbaar wanneer kinderen graag met iemand anders een bijzonder gesprek willen hebben.


Vieringen

Op ST besteden wij aandacht aan feesten van alle culturen en geloofsovertuigingen. Dit doen wij binnen het thematisch aanbod. Bij ST-fusieschool zijn er twee speciale vieringen waarin de kinderen de regie voeren en de organisatie voor hun rekening nemen samen met de eventmanager (pedagogisch medewerker), namelijk de kinderslotdag, en het ouder(dank)feest. 

Ook mag het kind zijn of haar verjaardag vieren op school. Voor de kinderen in basisgroep 1-3 zijn ouders hierbij van harte welkom.

Mariaschool Tienray DSC_3136


Kinderslotdag

Bij ST maken we regelmatig uitstapjes en doen we activiteiten passend bij het actuele thema. Eén keer per jaar is er een dag, die vorm krijgt door en voor kinderen.

Op deze feestelijke slotdag vinden er activiteiten plaats die in samenspraak met de kinderen van het kinderpanel zijn bedacht, waarbij ouders en teamleden mee ondersteunen gedurende deze activiteiten.

 

Deze slotdag vindt plaats aan het einde van het schooljaar.