Werkgroepen fusie

Wil je meedenken/werken en als ouder deelnemen aan een werkgroep .... meld je aan!!

 

Omdat wij geloven dat een goede relatie tussen school en ouders een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de kinderen willen we ouders daar waar het kan betrekken bij de gang van zaken op school. We vinden het belangrijk dat ouders een actieve rol hebben in de samenwerking tussen kinderen, ouders en de school

Heb je na het lezen van onderstaande info ook interesse in deelname aan een werkgroep laat het ons dan weten er zijn nog werkgroepen waarbij de ouderbezetting best iets kan toenemen. Deze werkgroepen zijn: gebouw, verkeer, kindgericht onderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling, speelplaats/buitenomgeving, nieuwe naam/huisstijl, thematisch onderwijs en ict.

Meld je aan via: info(at)kcstip.nl

Zoals jullie weten werken we op school met allerlei werkgroepen om de klussen en opdrachten die er liggen tot een succesvolle fusie op te pakken.

Voor een flink aantal werkgroepen hebben zich ook ouders aangemeld om actief deel te nemen en mee te denken/praten over betreffende onderwerp.  Heel goed en fijn dat we deze betrokkenheid kunnen ontvangen.

Op dit moment gaan we afspraken/ momenten plannen om samen te komen. Iedere werkgroep heeft een teamlid als kartrekker en zal hier de regie in voeren. Hiervoor heeft iedere groep een “digitale werkplaats” waarbinnen gesprekken, planning en bestandsbeheer zal plaatsvinden.   

De reeds aangemelde ouders zullen deze dagen in hun mailbox een uitnodiging ontvangen om aan deze werkgroep deel te gaan nemen. We willen deze ouders vragen deze uitnodiging te accepteren zodat alle leden van de werkgroep digitaal aan elkaar verbonden zijn en zo ook vlug tot afspraken/stappen kunnen komen.

Als ouder ben je natuurlijk vrij in de wijze waarop en hoe intensief je aan een werkgroep deelneemt. Natuurlijk zijn jullie welkom bij ieder overlegmoment (dit zal niet altijd mogelijk zijn) maar volgen/van feedback voorzien vanaf een afstandje kan natuurlijk ook.

Meld je aan via: info(at)kcstip.nl