Ouderraad

KCSTip  heeft een enthousiaste en betrokken ouderraad. De ouderraad zien wij als een niet te missen schakel tussen de ouders en school. Ze helpen mee bij het organiseren van projecten/ activiteiten. Daarnaast kunnen er tijdens een ouderraadsvergadering ook zaken besproken worden die ouders en/ of de school bezighouden. Bij de vergaderingen van de ouderraad is ook een teamlid aanwezig. 

De ouderraad komt 4 a 5 keer per schooljaar samen.  De leden van de ouderraad vormen de basis voor het organiseren van allerlei activiteiten. 

Daarnaast is het zeker zo dat we bij iedere activiteit aanvullende hulpouders zoeken om de activiteiten vanuit gezamenlijke kracht tot een geslaagde activiteit kunnen laten komen.  

We nodigen alle geinteresseerde  ouders uit om eens een ouderraadsbijeenkomst bij te wonen. 

Data van deze bijeenkomsten zijn op de iSY kalender terug te vinden. 

Contact: stuur een mailbericht naar de OR: OR@kcstip.nl