Ouderraad

ST-fusieschool heeft een enthousiaste en betrokken ouderraad. De ouderraad zien wij als een niet te missen schakel tussen de ouders en school. Ze helpen mee bij het organiseren van projecten/ activiteiten. Daarnaast kunnen er tijdens een ouderraadsvergadering ook zaken besproken worden die ouders en/ of de school bezighouden. Bij de vergaderingen van de ouderraad is ook een teamlid aanwezig. 

Onze nieuwe ouderraad zal vanaf school 2018/2019 bestaan uit 8 ouders. Hiervan zijn 4 ouders uit Tienray en 4 ouders uit Swolgen. De ouderraad komt 4 a 5 keer per schooljaar samen.  De leden van de ouderraad vormen de basis voor het organiseren van allerlei activiteiten. 

Daarnaast is het zeker zo dat we bij iedere activiteit aanvullende hulpouders zoeken om de activiteiten vanuit gezamenlijke kracht tot een geslaagde activiteit kunnen laten komen.  

We nodigen alle geinteresseerde  ouders uit om eens een ouderraadsbijeenkomst bij te wonen.