Ouderbetrokkenheid

Wij proberen de ouders van onze kinderen op diverse manieren bij ons kindcentrum en het onderwijs te betrekken. We willen dat ouders graag en gemakkelijk naar school komen. Wees meer dan welkom en nieuwsgierig op welke manier wij samen met jullie kinderen het onderwijs aanbieden.

Wij vinden het belangrijk dat er goede contacten zijn tussen ouders en het kindcentrum: dat ouders betrokken zijn en dat ze meedenken. Het is voor uw kind belangrijk, dat u interesse toont in wat er met hen op het kindcentrum gebeurt. Dit kan door na onderwijstijd (dagelijks 14.00 uur)  een keer met uw kind in het schoolgebouw te gaan kijken regelmatig met uw kind te praten over school, aandacht voor werkjes die ze meekrijgen, door schriftelijke informatie van school aandachtig te lezen en de ouderavonden te bezoeken. Wanneer nodig neemt de leerkracht contact op met de ouders. Maar ook omgekeerd; als er in de thuissituatie zaken spelen die van invloed zijn op het gedrag of de prestaties van uw kind, verwachten we dat u ons dit doorgeeft. Het raadzaam om hiervoor een aparte afspraak te maken met de aandachtsleerkracht. U kunt dan, om 14.00 uur,  altijd binnenlopen om een afspraak te maken.
Deze afspraak kunt u het beste maken met de aandachtsleerkracht van uw kind (dit is kun je zien als een soort mentor). Deze leerkracht is het meest actief betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. Het is voor jullie handig om te weten welke dag dit teamlid aan het werk is om elkaar ook echt te ontmoeten op school.   

We maken gebruik van het nieuwsportaal Konnect. Ouders hebben een inlogcode waarmee ze daarop kunnen inloggen. Er komt zowel schoolnieuws als specifiek nieuws op groepsniveau op te staan. Het is dus belangrijk om er regelmatig op te kijken. Het voordeel is dat het een gesloten systeem is, waar verder niemand bij kan die geen code heeft.Konnect app

 

 

Wij maken gebruik van Mijnrapportfolio. Dit leerplatform maakt het mogelijk om onderling te communiceren tussen ouder, school en kind. Zo ontstaat er voor ieder kind een eigen ontwikkel- en presentatieportfolio. Hierin kunnen de ouders de ontwikkeling van hun kind(eren) volgen.
KCSTip wil voor alle ouders laagdrempelig zijn en we hopen ook dat ouders op- of aanmerkingen, positief of negatief, met de leerkrachten en/of de directie bespreken. Jullie op- en aanmerkingen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de veranderingen binnen onze school.

Wanneer ouders gescheiden zijn, richten wij ons in eerste instantie op de ouder die de dagelijkse zorg voor het kind heeft. Deze ouder krijgt alle schriftelijke informatie en met deze ouder vinden ook de gesprekken plaats. Wij gaan ervan uit dat ouders elkaar informeren en bij voorkeur samen op gesprek komen. Wanneer de relatie een gezamenlijk gesprek niet toelaat, dan zal school met de ouders een andere oplossing zoeken.

Op de informatiepagina binnen Konnect vinden jullie de contactinformatie  van ons team.