Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de school aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor de door de school te maken kosten, die niet door het Ministerie van Onderwijs vergoed worden. U moet hierbij o.a. denken aan een bijdrage in de kosten van het Kerstfeest, Sinterklaas, , carnaval en het afscheid van groep 8 en verdere activiteiten. 

Ook de kosten van de schoolreis en andere excursies zijn hierbij inbegrepen. Per kind vragen we een bijdrage van € 25,-. Dit bedrag wordt aan het begin van het schooljaar geïnd. U ontvangt ieder jaar een financieel overzicht hiervan. Dit wordt ook afgestemd met de MR en de OR.