Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de school aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor de door de school te maken kosten, die niet door het Ministerie van Onderwijs vergoed worden. U moet hierbij o.a. denken aan een bijdrage in de kosten van het Kerstfeest, Sinterklaas, carnaval en het afscheid van groep 8 en verdere activiteiten. Ook de kosten van de schoolreis en andere excursies zijn hierbij inbegrepen. Per kind vragen we een bijdrage van € 25,-. Dit bedrag wordt aan het begin van het schooljaar geïnd.

 U ontvangt ieder jaar een financieel overzicht hiervan. Dit wordt ook afgestemd met de MR en de OR. Alle kinderen doen vanzelfsprekend mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen kinderen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we uiteraard ook niet.