Klankbordavonden   

Zet alvast in jullie agenda 17 mei 19.30 uur op de Klimboom tweede klankbordavond

22 januari hebben  we 3 workshops aangeboden:

A. Onze nieuwe leeromgeving (gebouw en buitengebied);

Via een werkvorm willen we deelnemers/ouders vragen naar hun ideeën! 
Ook zullen we ouders vragen om vanuit kindgedachte wensen te bedenken.

Leden van de werkgroep gebouw zullen de ouders de laatste stand van zaken presenteren


B. Ouderbetrokkenheid (kindgericht onderwijs);

Tijdens deze workshop vragen we de deelnemers/ouders mee te denken over goed contact, informatievoorziening en samenwerking. Hoe kunnen ouders en school elkaar ondersteunen? Ouders worden uitgenodigd hier actief in mee te denken. De werkgroep zal suggesties/ideeën en verbeterpunten verder uitwerken in een visie m.b.t. ouderbetrokkenheid.

C. Fusievoortgang (MR/OR/panel/website/schoolpoort etc.).

Resultaten van de peiling 

Met het besluit van de gemeenteraad is de komst van onze nieuwe leeromgeving gegarandeerd en de fusie per 01-08-18 een feit. Vanaf dat moment zullen De Klimboom en de Mariaschool onder een nieuwe naam als nieuwe school op de twee locaties starten en fysiek samengaan  bij de ingebruikname van het nieuwe gebouw.