STipdag = opvang en onderwijs, samen 1

Samen met ouders, lokale organisaties en ondernemers in de buurt creëren we voor kinderen een fijne plek om in op te groeien. In een samenleving waarin veranderingen elkaar snel opvolgen en individualisering steeds nadrukkelijker aanwezig is, willen we er juist zijn voor kinderen.

Klik hier voor de opvangmogelijkheden van STip het aanbod

Kindcentrum STip is meer dan alleen een basisschool en een peuterspeelzaal. KC STip is er voor alle kinderen van Swolgen en Tienray. De kinderen van 2-13 jaar kunnen terecht op de locaties Swolgen en Tienray voor het onderwijs. Voor hele of halve dagopvang, het peuterprogramma en buitenschoolse opvang kunnen ze terecht op de locatie Swolgen.

 

 

 

Van oudsher wordt het peuterprogramma aangeboden in de groep ’t Dreumesbos locatie Swolgen. In deze groep kunnen kinderen vanaf de 2 jaar ook terecht voor dagopvang van 7.30  -12.45 of 18.00 uur.

 

Heeft u nog kinderen jonger dan 2 jaar dan kunnen zij gebruik maken van onze gastouderopvang. Gastouders die aangesloten zijn bij het gastouderbureau Pierewiet werken nauw samen met de medewerkers van het kindcentrum. Zo maken ze gebruik van het gezamenlijke scholingsaanbod van ’t Nest en worden kinderen van de Pierewiet gastouders met voorrang geplaatst in onze dagopvang/peuterprogramma groep. Wanneer het kind doorstroomt van de gastouder naar de dagopvang/peuterprogramma van KC STip wordt in overleg met de ouders, gastouder en medewerker van het kindcentrum bepaald.

 

Maar ook kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen gebruik maken van de faciliteiten van KCSTip zoals onze buitenschoolse opvang. We zijn open voor aanvang van school, tussen 7.30 – 8.30/8.45 uur en aansluitend aan schooltijd. 15.00/12.15 uur – 18.00 uur. Ook tijdens de schoolvrijedagen (vakanties en studiedagen) zijn we geopend om de kinderen een leuke dag te bieden.

 

Kinderen die in Tienray naar school gaan worden door de taxi opgehaald/gebracht van en naar de opvang in Swolgen.

 

Vanaf januari gaat het continuerooster van start en eten alle kinderen een boterham in het kindcentrum. Onze bso tijden worden uiteraard aangepast aan de nieuwe schooltijden. 

 

Heeft u eerder of later opvang nodig, dat kan! Vervroegen of verlengen van de opvang is mogelijk met een half uur tot max. 1 uur. 

 

Met goed geschoolde pedagogische medewerkers zorgen we voor professionele opvang, begeleiding en activiteiten die aansluiten bij de ontwikkelingsfasen en interesses van uw kind, in uw buurt. Op die manier bieden wij ze de gelegenheid in een veilige en vertrouwde omgeving een sociaal netwerk op te bouwen, waarvan zij hun leven lang plezier hebben.