Opvangmogelijkheden

Samen met ouders, lokale organisaties en ondernemers in de buurt creëren we voor kinderen een fijne plek om in op te groeien. In een samenleving waarin veranderingen elkaar snel opvolgen en individualisering steeds nadrukkelijker aanwezig is, willen we er juist zijn voor kinderen.

Klik hier voor de opvangmogelijkheden van STip het aanbod

Met goed geschoolde pedagogische medewerkers zorgen we voor professionele opvang, begeleiding en activiteiten die aansluiten bij de ontwikkelingsfasen en interesses van uw kind, in uw buurt. Op die manier bieden wij ze de gelegenheid in een veilige en vertrouwde omgeving een sociaal netwerk op te bouwen, waarvan zij hun leven lang plezier hebben.